RPH

Matapelajaran                :        Matematik
Tahun                            :        1 Harmoni
Bidang                           :        Sukatan dan Geometri
Tajuk                             :        Masa dan Waktu
Standard Kandungan      :        Murid dibimbing untuk:
                                              - Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan
                                                 hari persekolahan
Standard Pembelajaran  :        Murid berupaya untuk:
                                             i. Menyatakan waktu dalam sehari
.
Masa                             :        60 minit (2 waktu)Langkah
Cadangan aktiviti
Cadangan komunikasi
Set induksi

Pemerhatian
dan Analisis
a. Murid menyatakan waktu
berdasar gambar yang
ditunjukkan.
b. Murid menyatakan masa aktiviti yang mereka lakukan setiap harii. Apa yang kamu lihat dalam
gambar?
ii. Bilakah kamu melihat aktiviti
tersebut dilakukan?


Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
a. Perkukuhkan kemahiran murid
dengan melakukan aktiviti
seperti contoh di bawah:
b. Murid menyatakan aktiviti yang
mungkin dilakukan berdasar
kad “masa” yang ditunjukkan.Apakah yang kamu lakukan pada
masa berikut:

6:30 pagi

10:00 pagi

12:00 tengahari

5:00 petang

9:00 malam


Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
i. Paparkan kepada murid satu
persatu kad gambar seperti
contoh di bawah:
ii. Murid menulis waktu berdasarkan kad masa.
belajar di rumah jam 9 malam

bermain dengan kawan jam 5 petang

bangun tidur jam 6 pagi

makan tengahari jam 12 tengahari.


Tindakan : Edarkan lembaran kerja  setiap murid.
                 Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran: Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan

                   Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap : Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting.